hlavná strana OPILEC
 
 
 
   
   ZMYSEL STRÁNKY
 

Zmyslom tejto stránky je upozorniť spoločnosť a najmä mladých na metlu ľudstva. Alkohol. Ja sám som mladý študent, takže si nemyslite, že stránku vytvoril nejaký fond, či organizácia. Zmyslom stránky je ale aj spraviť hanbu všetkým alkoholikom a tomu presvedčeniu, aký je niekto frajer ak vie piť. Vôbec nie je frajerina, ak sa mladí vyberú von a zrúbu sa ako telatá. viac

 
 
 
 

 
 
  Alkoholizmus
Alkoholizmus odbornejšie
Alkoholizmus je sociálny jav, ktorý pomenúva konzumáciu alkoholu v nadmernej miere. Vzťah človeka ku alkoholu pritom ovplyvňuje niekoľko faktorov, ako je rodina, dostupnosť alkoholu, ale aj spoločnosť (situácie, kríza, príležitosti, presvedčenie skupiny a podobne)

Vlastnosti alkoholu:
- získava sa z prírodných zdrojov ako ovocie a obilniny procesom kvasenia, pálenia a destilácie. Niektoré procesy vyžadujú varenie. Je využívaný v liehovarníctve na prípravu liehovín, ale aj v lekárstve a vedeckej chémii. Ovplyvňuje látkovú premenu, ale konzumáciou ovplyvňuje aj nervový systém a mozog. Čo sa konzumného alkoholu týka, ide o spoločensky prijímanú drogu s rovnako silnými návykovými vlastnosťami ako iné ľahké drogy.

Obsah alkoholu v niektorých druhoch alkoholu:
- pivo obsahuje 6 až 12 % čistého 100 % liehu
- víno obsahuje 15 až 30 % čistého 100 % liehu
- rôzne destiláty 25-47 % čistého 100 % liehu

Človek a vzťah k alkoholu:
Ľudí, ktorých by sme chceli v rámci vzťahu k alkoholu rozdeliť do skupín, by sme delili nasledovne:
1. abstinent – človek nekomzumujúci aspoň tri roky alkohol
2. konzument – človek vychutnávajúci A pre jeho chuť a vôňu
3. pijan – človek konzumujúci A pre účinky, zisk odvahy, reči, zabúdania problému
4. úplný alkoholik – človek s potrebou udržiavať určitú hladinu alkoholu v krvi. Ak táto hladina klesá, spôsobuje mu psychické a nervové problémy. Vznikla absolútna závislosť na alkohole. Vzrastá agresivita, zdravotné problémy, ktoré si postihnutý neuvedomuje a sám nechce uvedomiť, komplikácie vo vzťahoch.

Typológia človeka vo vzťahu k alkoholickým nápojom
1, abstinent / človek, ktorý aspoň 3 roky nekonzumoval alkohol /
2, konzument / človek, ktorý konzumuje alkohol pre chuť a vôňu / vychutnáva ho
3, pijan / človek , ktorý konzumuje alkohol pre účinok na nervovú sústavu výrečnosť, odvaha, zabúdanie na problém,
4, alkoholik / človek, ktorý potrebuje určitú hladinu alkoholu v krvi, ak táto poklesne, spôsobuje mu to fyzické a psychické problémy /

Účinok na organizmus:
V malom množstve nie často alkohol pôsobí priaznivo na zdravotný stav. Dokonca rozprúdi tichú atmosféru v spoločnosti. Alkohol je obsiahnutý aj v liečivách pri liečení porúch žalúdka a krvi. V ústnej dutine však vytvára reakčný povlak, ktorý obmedzuje citlivosť chuti. Alkohol sa dostáva do krvi, a tým sa rýchlo rozvedie do celého tela, rôzne oblasti kde sa nachádza nervová sústava sú tak rýchlo zasiahnuté. Negatívne teda pôsobí na nervovú sústavu, srdce, pečeň a cievnu sústavu.
Alkohol má v každom prípade vplyv na organizmus, vnímanie a vzťahy v spoločnosti. Môže viesť k zadlženosti pre pokrývanie potreby kupovať alkohol a taktiež k strate zamestnania, keďže nikto zo zamestnávateľov netoleruje alkoholika v kolektíve.

Alkohol má značný vplyv na rozvodovosť, trestné čeiny, dopravné nehody. Narušuje profesijný a profesionálny stav, vyjadrovanie, etiku.

- MENŠIE DÁVKY znižujú pozornosť, pohotovosť, reakcie na vonkajšie podnety, koordinácia
- VYŠŠIE DÁVKY vedú k výpadkom pamäti, agresivite, hlučnosti

Dlhotrvajúca závislosť (už od pár mesiacov) zapčíčiňuje vznik a šírenie závažných psychických porúch a ochorení.

Legislatíva niektorých vyspelých štátov zohľadňuje vysoké riziko používania alkoholu pre mladý organizmus a výslovne zakazuje podávanie a predaj alkoholických nápojov vrátane piva deťom a mládeži. V SR je veková hranica 18 rokov. Alkoholické nápoje sú mladistvým voľne dostupné a oni ich vo veľkej miere konzumujú. Najrozšírenejšia a legálna droga je alkohol.

Vzhľadom na to, že zdravotné následky konzumácie alkoholu, rozšírenie jeho konzumu vo všetkých vekových a sociálnych skupinách obyvateľstva a celkové negatívne účinky na jednotlivca, rodinu a celú spoločnosť sú veľmi významné.

Alkoholizmus sa dá liečiť. V čase prebiehajúcej hospodárskej krízy v lete 2009 sa hlási do liečební ďaleko viac ľudí než obyčajne. Uvedomili si svoju hlúposť, či svoj stav, hlásia sa do liečební aby skoncovali s alkoholom.

Spôsob liečby
Spôsoby liečby môžeme v základe rozdeliť na dva druhy.
1. ambulantná v štádiu začínajúceho alkoholizmu či doliečovania
2. ústavná pre závislosť rozvinutú

Druh liečby:
Podľa druhu, ako alkoholizmus liečiť je možné ho deliť na:
1. Farmakologická - potlačenie chuti na alkohol
2. Averzívna – vytvorenie odmietavého postoja
3. Psychoterapeutická – zvládnutie príznakov abstinencie, potlačenie túžby
4, Socioterapia – anonymní alkoholici hovoria o svojom probléme, dodanie sily od zvyšku spoločnosti, ktorá je na tom rovnako, predstavenie že postihnutý nie je sám.

Prevencia zameraná na alkohol – kultúrna osvetová práca
Pri definovaní významu prevencie zameranú na alkohol a ďalšie legálne drogy je nutné akceptovať, že naša spoločnosť má celkovo prodrogovú klímu. MUDr. Novotný vo svojom príspevku uviedol, že v našej spoločnosti nie je prijatá rola abstinenta.

Zariadenia, ktoré organizujú a usmerňujú voľno–časové aktivity, napĺňajú kultúrne a duchovné potreby jednotlivcov a rodín, ku ktorým patrí aj sieť kultúrnych inštitúcií, majú preto nezastupiteľné miesto aj v prevencii týchto závislostí. Pre verejnosť osobitne však so zacielením na rôzne vekové skupiny detí a mládeže pripravujú množstvo podujatí, projektov a programov zameraných na prevenciu drogových závislostí vrátane alkoholu.


 
 
 

© vytvoril club n-games Cyrix for Luka - majiteľ L222.  2009 © všetky práva vyhradené